11. Међународно такмичење младих талената „Мита Топаловић“

ЗА СОЛО ПЕВАЧЕ

11. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА „МИТА ТОПАЛОВИЋ“

– за соло певаче:  Панчево, 6. и 7. марта 2021.

– за камерне ансамбле: Панчево, 6. марта 2021.

Димитрије Мита Топаловић (1849-1912), један је од највећих српских композитора 19. века. Студирао је у Бечу и Прагу као стипендиста Панчевачког српског црквеног певачког друштва, у ком је провео цео свој радни век. Професор, одличан певач и пијаниста, МитаТопаловић, оставио је иза себе обиман опус вокалних и хорских дела. Њему у част посвећујемо такмичење младих талената, и тако продужавамо мисију коју је он започео.

ПРАВИЛНИК

1. Једанаесто Такмичење младих талената „Мита Топаловић“ за соло певаче организује Музичка школа „Јован Бандур“ из Панчева, 6. и 7. марта 2021. године.

2. Такмичење је намењено ученицима музичких школа из Србије и иностранства.

3. Такмичари су подељени у категорије за основну и средњу музичку школу по разредима и изводе следећи програм:

Категорије Основне школе Програм
Први разред Женски гласови 1 вокализа без текста
1 вокализа са текстом
Први разред Мушки гласови 1 вокализа без текста
1 вокализа са текстом
Други разред Женски гласови 1 вокализа са или без текста
1 песма или арија старог мајстора
Други разред Мушки гласови 1 вокализа са или без текста
1 песма или арија старог мајстора
Трећи разред Женски гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма по слободном избору
Трећи разред Мушки гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма по слободном избору
Четврти разред Женски гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма класичара или романтичара
1 соло песма словенског или српског аутора
Четврти разред Мушки гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма класичара или романтичара
1 соло песма словенског или српског аутора

 

Категорије Средње школе Програм
Први разред Женски гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма западног аутора класичара или романтичара
1 соло песма српског или словенског аутора
Први разред Мушки гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма западног аутора класичара или романтичара
1 соло песма српског или словенског аутора
Други разред Женски гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма западног аутора класичара или романтичара
1 соло песма српског или словенског аутора
Други разред Мушки гласови 1 песма или арија старог мајстора
1 соло песма западног аутора класичара или романтичара
1 соло песма српског или словенског аутора
Трећи разред Женски гласови 1 арија старог мајстора
1 арија из опере, оперете или ораторијума
1 песма по слободном избору
Трећи разред Мушки гласови 1 арија старог мајстора
1 арија из опере, оперете или ораторијума
1 песма по слободном избору
Четврти разред Женски гласови 1 арија старог мајстора
1 арија из ораторијума, мисе или кантате
1 песма по слободном избору
1 арија из опере
Четврти разред Мушки гласови 1 арија старог мајстора
1 арија из ораторијума, мисе или кантате
1 песма по слободном избору
1 арија из опере

ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ

4. Пријаве послате после 20. фебруара 2021. неће бити прихваћене. Пријаву за такмичење можете преузети на сајту школе www.muzickaskolapancevo.edu.rs

5. Пријаву слати електронским путем на e mail: jbandur.dir@gmail.com

6. Уз пријаву обавезно приложити:
– скениран доказ о уплати донације: категорија А – 3000 динара; категорија Б – 3500 динара;

сврха уплате: донација за Такмичење ”Мита Топаловић” за соло певаче;
прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
жиро рачун: 840-305666-71

7. У случају отказивања донација се не враћа.

8. Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.

9. Такмичење оцењује стручни жири састављен од професора који доводе кандидате на такмичење, свако у својој категорији. Чланство у жирију је добровољно. Председника жирија одређује организатор.

10. Члан жирија не оцењује свог ученика – кандидата.

11. Такмичарима се додељују награде за освојених:

I награда – 90-100 бодова
II награда – 80-89,99 бодова
III награда – 70-79,99 бодова
похвала – 60-69,99 бодова

12. Број награда није ограничен.

13. Најуспешнијима жири може доделити награду ЛАУРЕАТ за обе категорије (А и Б) по једну за мушке и по једну женске гласове.

14. Професори се награђују дипломама за педагошке резултате и учешће у раду жирија.

15. Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.

16. Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.

ПРИЈАВА

Пријаве послате после 20. фебруара 2021. неће бити прихваћене.

Пријаву слати електронским путем на e-mail: jbandur.dir@gmail.com

Уз пријаву обавезно приложити:
– скениран доказ о уплати котизације.

У случају отказивања донација се не враћа.

  Категорија

  Име и презиме такмичара

  Електронска пошта

  Датум рођења

  Име и презиме професора

  Електронска пошта професора

  Име и презиме клавирског сарадника

  Музичка школа (назив и адреса)

  Електронска пошта школе (обавезно поље)

  Програм и трајање истог / молимо да програм напишете у оригиналу: име и презиме композитора , а потом дело, као и трајање програма. Нпр: Wolfgang Amadeus Mozart – Арија Церлине: ”Batti, batti” из опере ”Don Giovanni”

  Прилози. Овде закачите доказ о уплати котизације или неки други документ као .pdf или .zip. Дадотека не може бити већа од 25мб. Уколико шаљете више од једне датотеке молимо Вас поставите их у .zip или .rar фајл

  ПРАВИЛНИК

  1. Једанаесто Такмичење младих талената „Мита Топаловић“ за камерне ансамбле организује Музичка школа „Јован Бандур“ из Панчева, 6, марта 2021. године.
  2. Такмичење је намењено ученицима музичких школа из Србије и иностранства
  3. Категорије се одређују по члану ансамбла који је највиша година учења – разред.
  4. Такмичари су подељени у 2 категорије за основну музичку школу и 2 категорије за средњу музичку школу и изводе следећи програм:
  ОСНОВНА ШКОЛА
  Прва категорија Програм
  Ученици

  1-3. разреда шестогодишње школе

  1,2. разред четворогодишње школе

   

  Најмање две композиције различитог карактера у трајању до 5 минута.
  Друга категорија  
  Ученици 4-6 разреда шестогодишње школе

  3,4 разред четворогодишње школе

  2. разреда двогодишње школе

  Најмање две композиције различитог карактера у трајању до 8 минута.

   

  СРЕДЊА ШКОЛА
  Трећа категорија Програм
  Ученици 1. и 2. разреда Најмање две композиције различитог карактера у трајању до 12 минута
  Четврта категорија Програм
  Ученици 3. и 4. разреда Најмање две композиције различитог карактера у трајању до 15 минута

   

  1. Пријаве послате после 20. Фебруара 2021. неће бити прихваћене. Пријаву за такмичење можете преузети на сајту школе www.muzickaskolapancevo.edu.rs
  2. Пријаву слати електронским путем на e mail: jbandur.dir@gmail.com
  3. Уз пријаву обавезно приложити:

  – скениран доказ о уплати донације: 1. и 2 категорија 3000 динара; 3. и 4. категорија – 4000 динара; сврха уплате: донација за Такмичење ”Мита Топаловић” за камерне ансамбле; прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3; жиро рачун: 840-305666-71

  – фотокопије такмичарских композиција

  1. У случају отказивања донација се не враћа.
  2. Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.
  3. Такмичење оцењује стручни жири састављен од професора који доводе ансамбле на такмичење, свако у својој категорији. Чланство у жирију је добровољно. Председника жирија одређује организатор.
  4. Члан жирија не оцењује свој ансамбл.
  1. Такмичарима се додељују награде за освојених:

  I награда             – 90-100 бодова

  II награда            – 80-89,99 бодова

  III награда          – 70-79,99 бодова

  похвала               – 60-69,99 бодова

  У случају да се оцене чланова жирија разликују за више од 10 бодова, највећи и најмањи број бодова се не рачунају при обрачуну средње оцене.

  У случају да постоје такмичари који имају исти број бодова, при одрђивању места, у оквиру награде, пресудно ће бити годиште (млађи имају предност).

  1. Најуспешнијима жири може доделити по једну награду ЛАУРЕАТ за сваку категорију
  2. Професори се награђују дипломама за педагошке резултате и учешће у раду жирија
  3. Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.
  4. Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.