12. међународно такмичење „Мита Топаловић“ 2022.

ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ

12. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
„МИТА ТОПАЛОВИЋ“

Димитрије Мита Топаловић (1849-1912), један је од највећих српских композитора 19. века. Студирао је у Бечу и Прагу као стипендиста Панчевачког српског црквеног певачког друштва, у ком је провео цео свој радни век. Професор, одличан певач и пијаниста, МитаТопаловић, оставио је иза себе обиман опус вокалних и хорских дела. Њему у част посвећујемо такмичење младих талената, и тако продужавамо мисију коју је он започео.

“Mita Topalovic” International Music Competition
For Chamber music
Pančevo, March 13th 2022.

Dimitrije Mita Topalović (1849-1912) is one of the greatest Serbian composers of the 19thcentury. He studied in Vienna and Prague as a scholarship recipient of the Pančevo Serbian Church Singing Society, where he spent his entire working life. Professor, excellent singer and pianist Mita Topalovic composed vocal and choral works. We are organizing International Young Talent Competition in his honor, to continue the mission he began.