- 12. међународно такмичење "Мита Топаловић“ - соло певачи

12. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

„МИТА ТОПАЛОВИЋ“ – за соло певаче

Панчево, 5. и 6. март 2022.

XIIMITA TOPALOVIC” INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – FOR SINGERS

PANČEVO, March, 5th and 6th 2022.

ПРАВИЛНИК

 1. Дванаесто Такмичење младих талената „Мита Топаловић“ за соло певаче организује Музичка школа „Јован Бандур“ из Панчева, 5. и 6. марта године.
 2. Организатор формира Организациони одбор, пропозиције и категорије такмичења, услове за пријаву, одређује састав и рад жирија, начин бодовања и начин награђивања.
 3. Такмичење је намењено ученицима основних и средњих музичких школа, као и студентима музичких и уметничких факултета на одсеку за соло певање из Србије и иностранства.
 4. Жири такмичења одређује Организатор, а чине га председник жирија, секретар и чланови жиријаодабрани од професора који доводе кандидате на такмичење, свако у својој категорији. Чланство у жирију је добровољно. Председника жирија одређује организатор независно од тога да ли има ђаке на Такмичењу.

Председник жирија:

-прати да ли се оцењивање сваког члана жирија обавља по правилнику оцењивања и на дужан је да интервенише у случају одступања и неправилности.

-утврђује листу резултата такмичара у одређеној категорији са исказаним бодовима и освојеном наградом и местом, коју потврђује својим потписом.

-Предлаже Лауреате такмичења за сваку категорију А, Б и Ц, посебно за мушке и женске гласове.

 

Секретар жирија:

-прегледа пријаве такмичара и утврђује усаглашеност са Правилником такмичења

-непотпуне и неправилно попуњене пријаве враћа на исправку или допуну;

-сазива чланове жирија и упознаје их са Правилником о раду такмичења и жирија

-присуствује седницама жирија током целог такмичења;

-на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцену за такмичара.

-у договору са председником жирија надгледа и руководи наступима кандидата;

-најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;

прикупи попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку целе категорије;

-уколико уочи неправилности обавештава председника жирија о организациони одбор.

-по завршетку такмичарске категорије преда Организационом одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане од свих чланова жирија.

 

Чланови жирија:

-оцењују учеснике и ансамбле од 0-100

-попуњавају и  потписане бодовне листе и предају секретару жирија

-реагују у случају неправилности

-Члан жирија не оцењује: свог ученика – кандидата; кандидата са којим је у сродству – у таквом случају, уместо члана жирија кандидата оцењује секретар жирија.

 

 1. Такмичарима се додељују награде за освојених:

I награда – 90-100 бодова

II награда – 80-89,99 бодова

III награда – 70-79,99 бодова

похвала – 60-69,99 бодова

У случају да се оцене чланова жирија, и после дискусије, разликују за више од 10 бодова, највећи и најмањи број бодова се не рачунају при обрачуну средње оцене.

У случају да постоје такмичари који имају исти број бодова, при одређивању места, у оквиру награде, пресудно ће бити годиште (млађи узраст има предност).

Број награда није ограничен.

Најуспешнијима жири може доделити награду ЛАУРЕАТ за све категорије (А, Б и Ц) по једну за мушке и по једну женске гласове.

Професори се награђују дипломама за педагошке резултате и учешће у раду жирија

 

 1. Такмичари су подељени у категорије

Категорија А – ученици основне школе соло певања / женски тј. мушки гласови

Категорија Б – ученици средње школе соло певања

Категорија Ц – студенти

 

 Основне школе  А                        Програм

Први разред  А1

Женски гласови          1 вокализа без текста

         1 вокализа са текстом

Мушки гласови

Други разред А2

Женски гласови          1 вокализа са или без текста

         1 песма или арија старог мајстора

Мушки гласови

Трећи разред А3

Женски гласови          1 песма или арија старог мајстора

         1 соло песма по слободном избору

Мушки гласови
Четврти разред А4 Женски гласови          1 песма или арија старог мајстора

         1 соло песма класичара или романтичара

         1 соло песма словенског или српског аутора

Мушки гласови

 

Средње школе Б                             Програм

Први разред  Б1

Женски гласови

         1 песма или арија старог мајстора

         1 соло песма западног аутора класичара или романтичара

         1 соло песма српског или словенског аутора

Мушки гласови

Други разред  Б2

Женски гласови          1 песма или арија старог мајстора

         1 соло песма западног аутора класичара или романтичара

         1 соло песма српског или словенског аутора

Мушки гласови

Трећи разред  Б3

Женски гласови          1 арија старог мајстора

         1 арија из опере, оперете или ораторијума

         1 песма по слободном избору

Мушки гласови

Четврти разред Б4

Женски гласови

         1 арија старог мајстора

         1 арија из ораторијума, мисе или кантате

         1 песма по слободном избору

         1 арија из опере

Мушки гласови

 

 

                                Студенти Ц                                    Програм

студенти  Ц1

мушки гласови – 23 година и млађи

         1 арија старог мајстора

         1 арија из ораторијума, мисе или кантате

         1 соло песма по слободном избору аутора 19. века

         1 соло песма српског или словенског аутора

         1 арија из опере или оперете

женски гласови – 21 година и млађи

студенти  Ц2

мушки и женски гласови          1 арија старог мајстора

         1 арија из ораторијума, мисе или кантате

         1 соло песма по слободном избору аутора 19. века

         1 соло песма по слободном избору аутора 20. века

         1 соло песма српског или словенског аутора

         1 арија из опере или оперете

ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ НА ОРИГИНАЛНОМ ЈЕЗИКУ

Трајање наступа кандидата није временски ограничено.

 

Такмичар може извршити измену једне од најављених композиција ако је измена пријављена пре почетка такмичења у категорији у којој такмичар наступа и ако су чланови жирија сагласни са променом.

 

 1. Пријаве послате после фебруара2022. неће бити прихваћене.                                                                                                                           Пријаву за такмичење можете преузети и ОВДЕ

Пријаву слати електронским путем на e mail: jbandur.takmicenje@gmail.com  са напоменом – за Такмичење „Мита Топаловић“ за соло певаче

 1. Уз пријаву обавезно приложити:

скениран доказ о уплати донације: категорија А – 3000 динара;

                                                                        категорија Б – 3500 динара;

                                                                         категорија Ц – 4500 динара;

сврха уплате: донација за Такмичење ”Мита Топаловић” за соло певаче;

прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

жиро рачун: 840-305666-71

У случају отказивања донација се не враћа.

Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.

 1. Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.
 2. Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.
 3. Малолетни такмичари су дужни да приложе сагласност родитеља да се име и фотографија, као и резултати њиховог детета могу јавно објављивати.