template-advertising-background-music-concept-with-three-kid-musicians_283146-88
vest, rapored
Logo-MS-Jovan-Bandur-Pancevo-za-sajt
main-bg

Muzička škola "Jovan Bandur"

Muzička škola „Jovan Bandur“ danas ima aktiv gudača, klavirista, trzača, duvača, aktiv harmonike, aktiv solo pevanja i kamerne muzike, aktiv solfeđa i stručnih teoretskih predmeta i aktiv opšteobrazovnih predmeta. U školi je zastupljeno 18 različitih instrumenata i solo pevanje.

U srednjoj školi učenici mogu da biraju između vokalno-instrumentalnog i teoretskog odseka za obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike i muzički saradnik- teoretičar.

U Školi uspešno rade, pored brojnih kamernih ansambala, horovi i nekoliko orkestara, među kojima su gudački, tamburaški, duvački i orkestar harmonika.

Preporučene mere prevencije

Pogledajte video uputstvo za učenike škola o merama prevencije protiv KOVID-19 korona virusa. Važno je pridržavati se propisanih mera. Više pogledajte u video uputstvu ispod. Takođe, tu se nalazi i video snimak Vlade Republike Srbije o merama prevencije.

KONTAKT

Javite nam se u vezi upisa
ili polaganja ispita

Plan i program

Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od:

šest godina (instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba)

četiri godine (solo pevanje i kontrabas).

Kliknite na dugme ispod i saznajte više o upisu u osnovnu muzičku školu, kao i o rasporedu predmeta i polaganju ispita.

U srednjoj školi učenici su u prilici da se obrazuju na dva odseka:

vokalno instrumentalnom i teoretskom

Područje rada:

kultura, umetnost i javno informisanje

Obrazovni profili:

muzički izvođač klasične muzike
muzički saradnik- teoretičar.

Kliknite na dugme ispod i saznajte više o upisu u srednju muzičku školu, kao i o rasporedu predmeta i polaganju ispita.

U školskoj 2020/21. termini vanrednih ispita su:

28.10.2020.

16.12.2020.

24.02.2021.

21.04.2021.

02.06.2021.

25.08.2021.

Kliknite na dugme ispod i saznajte više o upisu u osnovnu muzičku školu, kao i o rasporedu predmeta i polaganju ispita.

Organizuje se za decu uzrasta od 5 do 7 godina, sa ciljem da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine uz pesmu i igru, da steknu osnovnu muzičku kulturu i da se pripreme za upis u osnovnu muzičku školu.

Rad sa decom odvija se po grupama, dva puta nedeljno, u popodnevnim satima, i časovi traju 30 minuta.

Kliknite na dugme ispod i saznajte više o upisu u osnovnu muzičku školu, kao i o rasporedu predmeta i polaganju ispita.

MŠ "Jovan Bandur" u brojkama

162
đaka prvaka 2021/22. godine
89
zaposlenih profesora
98
polaznika uspešno završili školu
1949.
godina osnivanja