All posts by Музичка школа "Јован Бандур"

Прочитајте најновије вести из МШ "Јован Бандур"
ЧЕТВРТО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“ ТАМБУРA, МАНДОЛИНA И ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТРИ, 4. и 5. март 2023.

Пријаве слати до 17. фебруара 2023.