Вести

Прочитајте најновије вести из МШ "Јован Бандур"

ЧЕТВРТО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“ ТАМБУРA, МАНДОЛИНA И ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТРИ, 4. и 5. март 2023.

ЧЕТВРТО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

за младе свираче

ТАМБУРЕ И МАНДОЛИНЕ И ТАМБУРАШКЕ ОРКЕСТРЕ

Панчево, 4. и 5. март 2023.