Muzičko zabavište

Muzička škola za najmlađe

Organizuje se za decu uzrasta od 5 do 7 godina, sa ciljem da najmlađi upoznaju osnovne muzičke pojmove i veštine uz pesmu i igru, da steknu osnovnu muzičku kulturu i da se pripreme za upis u osnovnu muzičku školu.

Rad sa decom odvija se po grupama, dva puta nedeljno, u popodnevnim satima, i časovi traju 30 minuta.

Upis u muzičko zabavište se vrši bez provere muzičkih sposobnosti i traje sve dok mesta u svim grupama ne budu popunjena. Broj polaznika je ograničen.