Nastavno osoblje

Ispod se upoznajte sa zaposlenima u MŠ "Jovan Bandur"

O osnivanju Muzičke škole „Jovan Bandur” svedoči plakat, objavljen 10. septembra 1949. godine, kojim se saopštava građanstvu da tadašnji Muzički tečaj počinje da radi.

To je bila prva muzičko-pedagoška ustanova u Pančevu.

Već krajem 1950.godine Muzički tečaj pretvoren je u Nižu muzičku školu, koja je imala odseke za klavir, violinu i violončelo, kao i dvogodišnji tečaj za solo pevanje, duvačke instrumente, kontrabas i harfu. Nakon trideset i pet godina rada, tačnije školske  1985/86.godine, otvara se i srednja muzička škola, koja mladima omogućava da se dalje usavršavaju.

Ime kompozitora Jovana Bandura ova obrazovna ustanova nosi od 1960. godine.

Stručni aktiv klavirista

Maja Bošković Novicki

rukovodilac stručnog aktiva klavirista; klavir

mr Gabriela Dinić

klavir

spec. Marija Ligeti Balint

klavir

Jelena Jelovac

klavir

mr Snežana Đokić

klavir

Adela Merča

klavir

Jelena Knežević

klavir

mr Jelena Đ. Popović

klavir

Mirjana Jahurić

klavir

Anđela Stojović Dobričanin

klavir

Natali Bogdanov Dinić

klavir, uporedni klavir

Živka Dragoš Klašnikov

klavir, uporedni klavir

Marija Miljković

klavir

Olga Petrović

klavir

Jelena Olćan

korepetitor

Ana Milatović

korepetitor

spec. Kristina Krstić

korepetitor

Nevena Branković

korepetitor

Jelena Zec

korepetitor

spec. Miona Barbul

korepetitor

Aleksandre Nikolić

korepetitor

Anđela Buvač

korepetitor, klavir

Stručni aktiv gudača

Borjana Stražmešterov

rukovodilac stručnog aktiva gudača, violina

Helena Marinc

violina

Vojkan Popović

violina

Jožef Varga

violina

Aleksandar Novicki

violina

Sanela Blagojević

violina

Šandor Đerfi

violina

Čebzan Adrian

violina

Miona Caran Markov

viola, violina

Ester Krstić

violina

Stefan Jović

violina

spec. Bojan Tirmenštajn

violončelo

Vuk Stevanović

kontrabas

Stručni aktiv trzača

Mr Milica Milivojević

rukovodilac stručnog aktiva trzača, harfa

Aleksandra Jović

tambura, mandolina

Miloš Avramović

tambura, mandolina

Damir Pranjković

tambura

Aleksandar Antić

gitara

Ana Ilić

gitara

Stevan Martinović

gitara

Oskar Ereš

gitara

Stručni aktiv harmonike

Ramona Dimitrijević Balać

rukovodilac stručnog aktiva harmonike, harmonika

Bojan Nikolić

harmonika

Nemanja Grujičić

harmonika

Sebastian Bogdan

harmonika

Stručni aktiv duvača

Petar Stevanović

rukovodilac stručnog aktiva duvača, truba

Darko Armenski

saksofon

mr Dušanka Abramović

flauta

Marika Mičkei

flauta

Šamu Kiš

klarinet

Albert Alfeldi

klarinet

Dragana Tadić

oboa

Aleksa Marinković

fagot

Milica Budimirov

horna

Srđan Paunović

saksofon

Aleksandra Paunović

flauta

Stručni aktiv solo pevača

mr Vera Carina

 rukovodilac stručnog aktiva solo pevača i kamerne muzike, solo pevanje

Tatjana Stojiljković

solo pevanje

Ivana Josić

solo pevanje

Marijana Mihajlović

solo pevanje

Marijana Veselinović

solo pevanje

Stručni aktiv solfeđa i stručno teoretskih predmeta

Jelena Cvetić

rukovodilac stručnog aktiva solfeđa i stručno teoretskih predmeta; solfeđo, teorija muzike

Mirna Milevski

solfeđo, teorija muzike

Tanja Barabaš

solfeđo, teorija muzike

Ivana Jaćimović Jovanovski

solfeđo, muzički oblici

Gracijan Petrović

solfeđo, stručni predmeti

Ana Đurić

stručni predmeti

Milica Golić

solfeđo, dečje zabavište

Natalija Varga

solfeđo

Aleksandra Stanojević

solfeđo

Miljana Nebrigić

nastavnik stručnih predmeta

Branimir Đokić

solfeđo, teorija muzike, stručni predmeti

Jelena Miljević

dirigovanje (hor,orkestar)

Branislav Trkulja

solfeđo

Albina Krecu Šublja

solfeđo, korepetitor

Stručni aktiv opšteobrazovne nastave

Tatjana Kovjanić

srpski jezik i književnost

Svetlana Vučićević

engleski  jezik

Sanja Ostojić

italijanski jezik

Ljiljana Radosavljević

informatika i računarstvo, fizika, AVT

Marko Opačić

istorija sa istorijom kulture i civilizacije

Zorica Bekuzarov Brnjevarac

sociologija, građansko vaspitanje

Ivica Novinić

fizičko vaspitanje

Emilijan Beka

filozofija

Snežana Pupić

psihologija, rukovodilac aktiva opšteobrazovnih predmeta, psiholog škole

Bojan Radusinović

matematika

Ljubica Radojčić Mesaroš

verska nastava