O školi

Jedna od najstarijih muzičkih škola u Srbiji. Ispod saznajte više o našoj istoriji i uspešnim učenicima

istorijat škole

O osnivanju Muzičke škole „Jovan Bandur” svedoči plakat, objavljen 10. septembra 1949. godine, kojim se saopštava građanstvu da tadašnji Muzički tečaj počinje da radi.

To je bila prva muzičko-pedagoška ustanova u Pančevu.

Već krajem 1950.godine Muzički tečaj pretvoren je u Nižu muzičku školu, koja je imala odseke za klavir, violinu i violončelo, kao i dvogodišnji tečaj za solo pevanje, duvačke instrumente, kontrabas i harfu. Nakon trideset i pet godina rada, tačnije školske 1985/86.godine, otvara se i srednja muzička škola, koja mladima omogućava da se dalje usavršavaju.

Ime kompozitora Jovana Bandura ova obrazovna ustanova nosi od 1960. godine.

škola danas

Na početku, Muzički tečaj imao je 107 učenika, a sada ovu školu pohađa oko 500 đaka.

Muzička škola „Jovan Bandur“ danas ima aktiv gudača, klavirista, trzača, duvača, aktiv harmonike, aktiv solo pevanja i kamerne muzike, aktiv solfeđa i stručnih teoretskih predmeta i aktiv opšteobrazovnih predmeta.

U školi je zastupljeno 18 različitih instrumenata i solo pevanje.

U srednjoj školi učenici mogu da biraju između vokalno-instrumentalnog i teoretskog odseka za obrazovne profile muzički izvođač klasične muzike i muzički saradnik- teoretičar.

U Školi uspešno rade, pored brojnih kamernih ansambala, horovi i nekoliko orkestara, među kojima su gudački, tamburaški, duvački i orkestar harmonika.

Od 2020. otvoreno je i izdvojeno odeljenje osnovne muzičke škole u Banatskom Novom Selu, gde učenici imaju priliku da se upišu na gitaru, harmoniku, violinu i tamburu a planira se i uvođenje novih instrumenata kao i otvaranje novih izdvojenih odeljenja.

Zaposleni u Muzičkoj školi trude se da učenicima omoguće što svestranije i kvalitetnije obrazovanje. Zauzvrat, učenici uspešno predstavljaju Školu na svim gradskim manifestacijama, učestvuju u programima raznih pančevačkih institucija, a zapaženi su i na domaćim i internacionalnim takmičenjima u različitim oblastima.

Bivši učenici naše škole

Mnogi učenici ove škole nastavili su školovanje na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu ili se uključivali u rad kulturno-umetničkih društava i drugih muzičkih ansambala. Mnogi učenici ove škole su uspešni umetnici i pedagozi:

PIJANISTI

Nikola Rackov
Ivan Dinić
Marina Arsenijević
Jelena Jelovac
Marija Ligeti Balint
Gabrijela Dinić
Merča Adela
Aleksandre Simon Nikolić
Miona Barbul
Kristina Kristić

TRZAČI

Mihajlo Jović
Nenad Petrović
Milan Dujmović
Slobodan Milivojević
Ljiljana Marjanović
Oskar Ereš
Hana Paraušić
Ana Brateljević
Ana Marija Franc

TEORETIČARI 

Slavica Smiljanić Marković
Valtraud Grubetić
Jelena Cvetić
Mirna Milevski
Ivana Jaćimović Jovanovski
Miljana Nebrigić
Gracijan Petrović
Boris Černogubov- dirigent
Selena Rakočević-etnomuzukolog
Rastko Jakovljević- muzikolog

DUVAČI

Šaši Ištvan
Boris Matijević
Imre Ileš
Ferenc Ileš
Goran Gojević
Veljko Klenkovski
Ognjen Popović
Robert Boršoš
Šamu Kiš
Darko Armenski
Albert Alfeldi
Milivoje Ilić
Vladimir Gagić
Milutin Barbul
Bojan Boljanac
Srđan Paunović
Miloš Budimirov
Milica Budimirov
Dragana Tadić
Ivana Ugrčić
Časlav Brujić
Aleksa Marinković
Vladimir Nanuševski

GUDAČI

Ernest Krumes
Nenad Milošević
Filip Krumes
Jožef Nađ
Borjana Stražmešterov
Marija Krumes
Aleksandra Klenkovski
Milan Berginc
Jožef Varga
Sreten Jović
Aleksandra Jović
Milan Radočaj
Eli Krsteva
Miona Caran Markov
Teodora Boljanac
Aleksandar Janković
Danijel Petrović

HARMONIKAŠI

Bojan Nikolić
Igor Ivković
Nemanja Grujičić