Основна школа 2020-2021

Испод погледајте распоред часова у Основној музичкој школи у години 2020/21

РАСПОРЕД ЧАСОВА ГРУПНЕ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ за школску 2020/2021. годину

КЛАСА ПРОФЕСОРА
Мирна МилевскиЈелена ЦветићИвана Ј. ЈовановскиТања БарабашБранимир ЂокићБранислав Тркуља
Учионица 1Учионица 3СтудиоУчионица 1Учионица 1Студио

ПРВИ РАЗРЕД ШЕСТОГОДИШЊЕ

понедељак/ четвртак 11.00

уторак/ петак   14.20

  среда/ петак 9.20

четвтак 14.20/ субота 9.20 (студио)

 понедељак/ четврак 9.20

уторак/ петак 17.50

ПРВИ РАЗРЕД СОЛО ПЕВАЊЕ И КОНТРАБАС

    понедељак/ четвртак 17.50

среда/ субота 10.10

 

ДРУГИ РАЗРЕД ШЕСТОГОДИШЊЕ

  понедељак/ четвртак 14.20

уторак/петак 11.00

 понедељак/ четвртак А 16.10 //Б 17.00

среда/ субота А 8.20 // Б 9.20

 

ДРУГИ РАЗРЕД СОЛО ПЕВАЊЕ И КОНТРАБАС

    четвртак 18.40

субота 11.00

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД ШЕСТОГОДИШЊЕ

понедељак/ четвртак 10.10

уторак/ петак 15.20

  среда/ петак 8.20

четвтак 13.30 / субота 8.20

  

ТРЕЋИ РАЗРЕД ДУВАЧИ

     понедељак/ четвртак 8.20

уторак/ петак 17.00

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ШЕСТОГОДИШЊЕ

 понедељак/ четвртак
А15.20 // Б16.10

уторак/петак
А 10.10 // Б 11.50

   

ПЕТИ РАЗРЕД

понедељак/ четвртак 9.20

уторак/ петак 16.10

среда/ петак 10.10

четвтак 16.10 / субота 10.10

    

ШЕСТИ РАЗРЕД И ЧЕТВРТИ РАЗ. ДУВАЧИ

понедељак/ четвртак 8.20

уторак/ петак 17.00

 понедељак/ четвртак 17.00

уторак/ петак 8.20

  
Распоред индивидуалне наставе утврђује се појединачно, у зависности од распореда часова које деца имају у другим основним школама, у договору са наставником.