Основна школа

Испод сазнајте више о нашој основној музичкој школи

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од:

шест година (инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба)

четири године (соло певање и контрабас).

У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик до 9 година.

У I разред основне музичке школе за инструменте: обоа, кларинет,
саксофон, фагот, хорна, труба и контрабас, може да се упише ученик до
11 година.

У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за
женске гласове – ученица од 13 година и старија, а за мушке гласове –
ученик од 16 година и старији.

Предмети у основној музичкој школи

ШЕСТ ГОДИНА

I разред
II разредIII разредIV разредV разредVI разред
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-теорија муз.

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

I разред
II разредIII разредIV разред
-контрабас
-солфеђо
__________
-соло певање
-солфеђо
-уп. клавир
-контрабас
-солфеђо
___________
-соло певање
-солфеђо
-уп. клавир
-теорија муз.
-контрабас
-солфеђо
-оркестар
___________
-соло певање
-солфеђо
-контрабас
-солфеђо
-теорија муз.
_____________
-соло певање
-солфеђо

Школа организује програм наставе и учења за припремни разред, за ученике млађег узраста.

Школске 2020/21. године отворено је издвојено одељење основне школе у Банатском Новом Селу.

2021/22. отворена су издвојена одељења у Старчеву и Јабуци.

2022/23. отворено је издвојено одељење у Долову.