Основна школа

Испод сазнајте више о нашој основној музичкој школи

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од:

шест година (инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба)

четири године (соло певање и контрабас).

У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик до 9 година.

У I разред основне музичке школе за инструменте: обоа, кларинет,
саксофон, фагот, хорна, труба и контрабас, може да се упише ученик до
11 година.

У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за
женске гласове – ученица од 13 година и старија, а за мушке гласове –
ученик од 16 година и старији.

Школа организује програм наставе и учења за припремни разред, за ученике млађег узраста.

  • Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, оркестра, хора и камерне музике).
  • У првом циклусу шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања час индивидуалне наставе траје 30 минута.
  • Час упоредног клавира за ученике соло певања траје 45 минута.

Од школске 2020/21. године отворено је и издвојено одељење основне школе у Банатском Новом Селу за инструменте виолина, хармоника, тамбура, гитара.

У плану је и отварање класа клавира, мандолине, саксофона и соло певања, као и отварање издвојених одељења у Омољици и Опову.

Предмети у основној музичкој школи

ШЕСТ ГОДИНА

I разред
II разредIII разредIV разредV разредVI разред
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-инструмент
-солфеђо
-хор/оркестар
-теорија муз.

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

I разред
II разредIII разредIV разред
-контрабас
-солфеђо
__________
-соло певање
-солфеђо
-уп. клавир
-контрабас
-солфеђо
___________
-соло певање
-солфеђо
-уп. клавир
-теорија муз.
-контрабас
-солфеђо
-оркестар
___________
-соло певање
-солфеђо
-контрабас
-солфеђо
-теорија муз.
_____________
-соло певање
-солфеђо