Osnovna škola

Ispod saznajte više o našoj osnovnoj muzičkoj školi

Osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u trajanju od:

šest godina (instrumenti: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, horna, truba)

četiri godine (solo pevanje i kontrabas).

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: violina, viola, violončelo, gitara, tambura E-prim, tambura A-bas prim, mandolina, harfa (pedalna i nepedalna), klavir, harmonika, flauta, može da se upiše učenik do 9 godina.

U I razred osnovne muzičke škole za instrumente: oboa, klarinet,
saksofon, fagot, horna, truba i kontrabas, može da se upiše učenik do
11 godina.

U I razred osnovne muzičke škole za solo pevanje, može da se upiše: za
ženske glasove – učenica od 13 godina i starija, a za muške glasove –
učenik od 16 godina i stariji.

Škola organizuje program nastave i učenja za pripremni razred, za učenike mlađeg uzrasta.

  • Program nastave i učenja u osnovnoj muzičkoj školi izvodi se individualno (nastava instrumenta i pevanja) i grupno (nastava solfeđa, teorije muzike, orkestra, hora i kamerne muzike).
  • U prvom ciklusu šestogodišnjeg i četvorogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja čas individualne nastave traje 30 minuta.
  • Čas uporednog klavira za učenike solo pevanja traje 45 minuta.

Od školske 2020/21. godine otvoreno je i izdvojeno odeljenje osnovne škole u Banatskom Novom Selu za instrumente violina, harmonika, tambura, gitara.

2021/22. otvorena su izdvojena odeljenja u Starčevu i Jabuci.

Predmeti u osnovnoj muzičkoj školi

ŠEST GODINA

I razred
II razredIII razredIV razredV razredVI razred
-instrument
-solfeđo
-instrument
-solfeđo
-instrument
-solfeđo
-instrument
-solfeđo
-hor/orkestar
-instrument
-solfeđo
-hor/orkestar
-instrument
-solfeđo
-hor/orkestar
-teorija muz.

ČETIRI GODINE

I razred
II razredIII razredIV razred
-kontrabas
-solfeđo
__________
-solo pevanje
-solfeđo
-up. klavir
-kontrabas
-solfeđo
___________
-solo pevanje
-solfeđo
-up. klavir
-teorija muz.
-kontrabas
-solfeđo
-orkestar
___________
-solo pevanje
-solfeđo
-kontrabas
-solfeđo
-teorija muz.
_____________
-solo pevanje
-solfeđo