ПАНЧЕВАЧКО МЕЂУНАРОДНО ГИТАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

2022.

ПАНЧЕВАЧКО МЕЂУНАРОДНО ГИТАРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ПАНЧЕВО, 26. и 27. фебруар 2022.

ПРАВИЛНИК

  1. Међународно гитарско такмичење, Панчево, 2022. организује Музичка школа “Јован Бандур” из Панчева,  26. и 27. фебруара 2022. године.
  2. Организатор формира Организациони одбор, пропозиције и категорије такмичења, услове за пријаву, одређује састав и рад жирија, начин бодовања и начин награђивања.
  3. Такмичење је намењено ученицима основних и средњих музичких школа, из Србије и иностранства.
  4. Такмичари су подељени у пет категорија:
Категорије Основне школе Захтевани програм
ПРВА КАТЕГОРИЈА Први разред слободан програм у трајању до 4 мин.
Други разред
ДРУГА КАТЕГОРИЈА Трећи разред слободан програм у трајању до 6 мин.
Четврти разред
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА Пети разред слободан програм у трајању до 8 мин.
Шести разред

 

Категорије Средње школе Програм
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА Први разред слободан програм у трајању до 12 мин.
Други разред
ПЕТА КАТЕГОРИЈА Трећи разред слободан програм у трајању до 15 мин
Четврти разред

 

ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ

Такмичар може извршити измену једне од најављених композиција ако је измена пријављена пре почетка такмичења у категорији у којој такмичар наступа и ако су чланови жирија сагласни са променом.

5. Жири такмичења одређује Организатор, а чине га председник жирија, секретар и два члана жирија.

САСТАВ ЖИРИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 2022.

проф. Александар Хаџи – Ђорђевић – председник

проф. Реља Турудић

проф. Ненад Петровић

 

Председник жирија:

-прати да ли се оцењивање сваког члана жирија обавља по правилнику оцењивања и дужан је да интервенише у случају одступања и неправилности.

-утврђује листу резултата такмичара у одређеној категорији са исказаним бодовима и освојеном наградом и местом, коју потврђује својим потписом.

-Предлаже Лауреате такмичења за сваку категорију.

Секретар жирија:

-прегледа пријаве такмичара и утврђује усаглашеност са Правилником такмичења;

-непотпуне и неправилно попуњене пријаве враћа на исправку или допуну;

-сазива чланове жирија и упознаје их са Правилником о раду такмичења и жирија;

-присуствује седницама жирија током целог такмичења;

-на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцену за такмичара;.

-у договору са председником жирија надгледа и руководи наступима кандидата;

-најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;

-прикупља попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку целе категорије;

-уколико уочи неправилности обавештава председника жирија и организациони одбор;

-по завршетку такмичарске категорије преда Организационом одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане од свих чланова жирија.

Чланови жирија:

-оцењују учеснике и ансамбле од 0-100;

-попуњавају и  потписане бодовне листе и предају секретару жирија;

-реагују у случају неправилности;

-Члан жирија не оцењује: свог ученика – кандидата; кандидата са којим је у сродству – у тим случајевима, уместо члана жирија кандидата оцењује секретар жирија.

Такмичарима се додељују награде за освојених:

I награда          – 90-100 бодова

II награда         – 80-89,99 бодова

III награда        – 70-79,99 бодова

похвала           – 60-69,99 бодова

Резултати ће бити објављени по завршетку сваке категорије.

Број награда није ограничен.

Најуспешнијима жири може доделити награду ЛАУРЕАТ за сваку категорију.

 

Професори се награђују дипломама за педагошке резултате.

Члановима жирија се додељује захвалница за учешће у раду жирија и допринос Панчевачком међународном гитарском такмичењу.

 

Пријаве послате после 10. фебруара 2022. неће бити прихваћене. Пријаву за такмичење можете преузети овде

Пријаву слати електронским путем на email: jbandur.takmicenje@gmail.com са напоменом – за Панчевачко међународно гитарско такмичење

Уз пријаву обавезно приложити:

– скениран доказ о уплати донације:

категорије основне школе – 3000 динара;

категорије средње школе – 3500 динара;

сврха уплате: донација за Панчевачко међународно гитарско такмичење

прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

жиро рачун: 840-305666-71

-Сагласност родитеља такмичара да се име и фотографија, као и резултати њиховог детета могу јавно објављивати.

 

У случају отказивања донација се не враћа.

Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.

  1. Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.
  2. Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.

Контакт:

Музичка школа: 013 353 159