Politika privatnosti

Ispod pročitajte našu politiku privatnosti, kao i informacije o podacima koje prikupljamo i uslovima korišćenja internet prezentacije

Primena uslova korišćenja prezentacije Muzičke škole „Jovan Bandur“ – Pančevo

Ovi uslovi korišćenja odnose se na Internet prezentaciju MŠ „Jovan Bandur“ (dalje MŠ) i sve druge sadržaje na Web stranici MŠ. Sadržaj prezentacije MŠ ne obuhvata usluge oglašavanja na Internet prezentaciji MŠ. Pojedini oglašavaći i sadržaji mogu imati sopstvene uslove korišćenja i u tom slučaju se primenjuju ovi uslovi, kao i posebni uslovi za svaku pojedinačnu uslugu. U slučaju neusaglašenosti uslova prednost imaju posebni uslovi za pojedinačnu uslugu. Ovi uslovi se navode na dnu svake Web stranice prezentacije MŠ.

Prava intelektualne svojine

Celokupan sadržaj prezentacije MŠ pravno je autorski zaštićen kao samostalno delo, odnosno kao autorsko delo. Zaštita obuhvata tekstove, fotografije, grafička rešenja, audio, video, notni zapis, softver te HTML, Java i Flash izvorni kod. Sadržaji koji podležu zaštiti po osnovu autorskih prava smeju se upotrebljavati samo u lične svrhe, ukoliko to nije zabranjeno ovim pravilima korišćenja ili pravosnažnim zakonskim aktima.

Dozvoljeno korišćenje

Sadržaji Internet prezentacije MŠ smeju se upotrebljavati samo u lične nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje sadržaja MŠ, njegovo menjanje i uključivanje u drugu Web stranicu, proizvod ili uslugu, osim korišćenja koje je izričito dozvoljeno pojedinim uslugama prezentacije MŠ. Zabranjena je upotreba automatskih upita ili drugih robota koji automatski dobijaju podatke iz sadržaja prezentacije MŠ ili na drugi način automatski intervenišu na sadržaju prezentacije, odnosno komuniciraju sa njim. Za svaku komercijalnu upotrebu sadržaja treba prethodno sklopiti ugovor sa Muzičkom školom „Jovan Bandur“ – Pančevo.

Polisa privatnosti pri korišćenju materijala sa prezentacije

MŠ „Jovan Bandur“ (dalje MŠ), kao i vezani linkovi sa prezentacijom, poštuju privatnost Internet korisnika i u potpunosti su spremne i rešene da je zaštite. U daljem tekstu nalaze se informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o korisnicima.

Informacije o korisnicima

MŠ ne prikuplja Vaše lične podatke, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail (osim kada Vi to naložite). MŠ, međutim, dolazi do određenih informacija, koje nisu Vaši lični podaci, već se odnose na Internet provajdera koga koristite da biste se povezali na Internet, Vašu IP adresu, tip Browser-a ili operativnog sistema koji koristite (npr. Macintosh ili Windows). Ove informacije koriste se u statističke svrhe, tj. da bi naši administratori i oglašavači mogli što bolje da odrede efektivnost prezentacije. U određenim slučajevima (Mailing Lista), Vi dobrovoljno dajete neke podatke o sebi. U tom slučaju, MŠ prikuplja ove informacije za potrebe svoje prezentacije, kako bi udovoljili Vašim zahtevima i potrebama. Te informacije su visoko konfidentalne (poverljive) i ne ustupaju se ni u jednom slučaju trećem licu.