Вести

Прочитајте најновије вести из МШ "Јован Бандур"

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Рок за подношење пријава за полагање пријемног испита продужен је и на ову недељу.

У периоду од 11. до 15. априла пријаву за полагање пријемног испита можете поднети у школи.

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

У школској 2022/23. години ученици се могу уписати на један од два одсека:

1. Одсек класичне музике

2.  Одсек за музичку продукцију и дизајн звука

Пријемни испити у музичкој школи одржаће се

20. 5. 2022.  – главни предмет – инструмент/соло певање (10.00),

21. 5. 2022. –  диктат (музичка продукција и обрада звука 10.00),

                       солфеђо (одсек класичне музике, 10.00 ),

                       теорија музике (музичка продукција и обрада звука,  11.00)

22. 5. 2022. – усмени испит из солфеђа (музичка продукција и обрада звука 10.00) – ученици који полажу пријемни на два одсека, полажу солфеђо и теорију по  програму одсека за музичку продукцију и обраду звука.

Испити за ниво основне музичке школе (диференцијални) су:

16. 5. 2022. инструмент/соло певање и

17. 5. 2022. теорија музике и солфеђо

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит је на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs  и траје

од 4. 4. 2022. у 8.00  до 7. 4. 2022. у 24.00

Пријављивање кандидата за пријемни испит за средњу школу, непосредно у средњим школама, биће организовано 7. и 8. 4. 2022.

На интернету постоје две локације (један сајт) које се користе за упис ученика у средње школе:
1. прва адреса је за ауторизоване кориснике (школе – административни портал) и на њој се врши администрација података – то је сајт на који сте уносили податке admin.mojasrednjaskola.gov.rs
2. друга адреса је за ученике и родитеље – mojasrednjaskola.gov.rsна коју се родитељи логују помоћу корисничког имена и лозинке за есдневник
 

По календару, од 04. до 08. априла 2022. године, планиране су активности везане за подношење пријава за полагање пријемних испита неопходних за упис у уметничку школу (музичку, балетску и уметничку школу ликовне области), односно на образовне профиле у области уметности, одељења за ученике са изузетним, односно посебним способностима, школе у којима се део наставе остварује на страном језику и школе за талентоване ученике.

Подношење пријава се може извршите на три начина и то:
· 04.04. од 08 ч до 07.04. у 24 ч (понедељак-четвртак) – подношење личне пријава за полагање пријемног испита на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, помоћу налога родитеља који имају у есдневнику
· 07–08.04. 09–16 ч (четвртак-петак) – подношење пријава за полагање пријемног испита у матичним основним школама или средњим школама у којима се полаже пријемни испит

На административном порталу су доступна упутства (текстуална и видео) где се могу се пронаћи детаљни описи радњи везаних за подношење пријава за пријемни испит. Поред секције Упутства отворена је и нова секција Документа у коме ће се наћи сви документи за упис (Правилник, обрасци, Конкурс, …). Упутства ученици и родитељи могу пронаћи на њиховом порталу у секцији Документа/Упутсво за коришћење портала.


ВАЖНА НАПОМЕНА:
Ученик за полагање пријемног испита може поднети само једну пријаву за одређени тест (тест који полаже у једној средњој школи, нпр за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ти бодови му важе за све школе које имају наведени профил). Уколико за ученика постоји евидентирана пријава коју је потребно поништити, поништавање извршити тек након писане сагласности родитеља ученика чију је пријаву потребно поништити. Неопходно је прво штампати пријаву планирану за поништавање на којој ће родитељ својеручно, читко написати текст: „Сагласан/а сам да се пријава број _______ поништи.“ Такође је потребно да родитељ упише датум и време, читко своје име и презиме, број личне карте или другог идентификационог документа издатог од _____, и на крају потпише. Изјава у овом облику се заводи у протокол школе и задржава у школи. Тек након тога директор или овлашћено лице може извршити поништавање пријаве.