Руководство

Испод се упознајте са запосленима у МШ "Јован Бандур"

Руководство школе

Михајло Јовић

директор

Мр Вера Царина

помоћник директора

Сања Остојић

помоћник директора

Ана Ђурић

помоћник директора

Ернест Брњеварац

секретар

Љубица Бинђа

рачуновођа

Стела Зарија

административни радник

Стручни сарадници

Снежана Пупић

психолог

Татјана Николић

педагог

Ружица Николић

библиотекар