Руководство

Упознајте се са руководством МШ "Јован Бандур"

Руководство школе

Михајло Јовић

Михајло Јовић

директор

Вера Царина

помоћник директора

Сања Остојић

помоћник директора

Ана Ђурић

помоћник директора

Јелена Цветић

помоћник директора

Срђан Ћирић

секретар

Љубица Бинђа

рачуновођа

Стела Зарија

административни радник

Стручни сарадници

Снежана Пупић

психолог

Татјана Николић

педагог

Ружица Николић

библиотекар