Средња школа 2021-2022.

Испод се налазе информације о распореду часова и ученицима Средње музичке школе

ПРВИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Татјана Ковјанић

  ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАКСУБОТА
ПРЕ ПОДНЕ   
2. Српски јез.-сала   
3. Српски јез.-салаСолфеђо ТО  (3)  Солфеђо А  (3)
4. Енглески јез.-сала Хармонија А  (3) 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ
5. Информат.ТО (17)Солфеђо А  (3)Хармонија А  (3)Српски јез.- сала10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ
6.Солфеђо   Б    (1)Информат. Б (17)Математика-салаСолфеђо Б   (1)

Информатика  А (17)

Солфеђо ТО  (3)12-13.30 ХОР

Хармонија Б (1)

7.Солфеђо Ц (1)

Етномуз.  А (сала)

 Математика- сала  Физика -сала      Хармонија Б (1)
ПОСЛЕ ПОДНЕ  
1.Хармонија Ц (1)Физичко вас. ЕТШИсторија -сала Енглески ј.-сала Солфеђо Ц (1) 13.30-15
ТАМБУРАШКИ
ОРКЕСТАР - сала
2.Хармонија Ц (1)Физичко вас. ЕТШИсторија -сала  13.30-15
ТАМБУРАШКИ
ОРКЕСТАР - сала
3.Италијански (сала) Грађанско вас. (1)

Верска настава (3)

Солфеђо ТО  (3)Етномуз. Б+Ц  (сала) 
4.Италијански (сала) Хармонија ТО + (студио)   
5.  Хармонија ТО + (студио)   
6.  Хармонска пратња  ТО   (студио)   
7.  18.30-20   Хор -сала   

ДРУГИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Сања Остојић

  ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАКСУБОТА
ПРЕ ПОДНЕ   
2.Информатика Б (17)Хармонија Б (3)   
3. Информатика Б (17)Хармонија А (3)  
4. Српски језик (1) Солфеђо Б (студио)Информатика А (17)  Српски јез. -сала10.15-11.45
ОРКЕСТАР
Солфеђо ТО (13)
5. Српски језик (1)М. Облици Б (1)Информатика А (17) Солфеђо А (1)Партитуре (13)
6.Хармонија ТО (3)
Историја муз. А-сала
Енглески јез. (1)М. Облици А (1)Солфеђо Б (1)12-13.30 ХОР
Солфеђо А (13)
7.Хармонија ТО (3) Солфеђо ТО (ст)Енглески јез. (1)Солфеђо ТО (1)
ПОСЛЕ ПОДНЕ  
1.Италијански (сала)Хармонија А (3)
Историја муз. ТО (студио)
Социологија (1)Физичко в. ЕТШ13.30-15
ТРЗАЧКИ ОРК.
сала
2.Италијански (сала)Хармонија А (3)Грађанско вас. (1)
Верска настава (3)
 Физичко в. ЕТШ13.30-15
ТРЗАЧКИ ОРК.
сала
3.Муз.облици ТО (1)Хармонија Б (3)Хармонија ТО (ст.) 
4.Хармонија Б (3)Историја (1)   
5.  Историја (1)   
6.     
7.  18.30-20 ХОР сала   

ТРЕЋИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Јелена Цветић

  ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАКСУБОТА
ПРЕ ПОДНЕ   
2.Истор. м.Б+Ц сала
ЦПТ А (3)
7.45 Облици Ц(ст)
7.45 Солфеђо ТО (3)
8.20Српски ј.-сала
 Солфеђо Б (3)
3.Историја м.Б+Ц
ЦПТ А (3)
 Солфеђо Ц (3)
Облици А (ст)
Информатика Б
4.Етномуз.ТО + А сал
Хармонија Ц (3)
Италијански -салаИнформатика Б 10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ
5.Историја м. ТО+А
Хармонија Ц (3)
Енглески јез. - салаИталијански -салаСолфеђо А (3)10.15-11.45 ОРКЕСТАР СШ
6.Информатика ТОСрпски јез.-салаСолфеђо Б (3)Енглески - салаФизичко вас.ЕТШ12- 13.30 ХОР & хармонија Б3
7.Информатика ТО Српски јез.-салаСолфеђо А (3)Физичко вас.ЕТШ12- 13.30 ХОР & хармонија Б3
ПОСЛЕ ПОДНЕ  
1.М. облици ТО
Информатика А
Психологија -салаСолфеђо Ц (3)
Хармонија А (ст)
М.Облици Б ( ст)
Солфеђо ТО (3)
Историја м. Б+Ц
сала
Хармонија ТО+2 хармонике
2.Психологија -салаХармонија А (ст)Солфеђо ТО (3)
Историја м. Б+Ц
сала
Хармонија ТО+2 хармонике - ст
3.Дириговање ТО-салаИсторија - сала  ЦПТ ТО+Б -студио
4.Дириговање ТО-салаГрађанско вас. (сала)
Верска настава (3)
   ЦПТ ТО+Б -студио
5.  ЦПТ Ц -салаИсторија м.ТО+А   
6.  ЦПТ Ц -салаИсторија м.ТО+А   
7.  18.30-20 ХОР сала   

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Тања Барабаш

  ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАКСУБОТА
ПРЕ ПОДНЕ   
2.Италијански -салаАВТ (17)Хармонија ВИ (13)
3.Енглески ј. (1)Италијански -салаСрпски језик салаХармонија ВИ (13)
4.Информатика ТОАВТ (17)Солфеђо ТО (1)Хармонија ТО + клавир, гитара и соло п. (3)
10.15-11.45ОРКЕСТАР
5.Информатика ТОХармонија ТО + клавир, гитара и соло п. (3)
6.Српски језик (ст.)Физичко васпитањеСолфеђо ТО (ст)Филозофија (3)12-13.30 ХОР
7.Српски језик (ст.)Физичко васпитањеГрађанско в.(1)
Верска нас. (13)
Филозофија (3)Солфеђо ВИ (13)
ПОСЛЕ ПОДНЕ  
1.Дириговање (13)Компоновање (13)Информатика ВИ Контрапункт ВИ (3)
13.30-15
ТРЗАЧКИ ОРК.
сала
2.Дириговање (13)
М.облици ВИ (ст)
Компоновање (13)Енглески ј. сала
Информатика ВИ
Контрапункт ВИ (3)
13.30-15
ТРЗАЧКИ ОРК.
сала
3.М.облици ВИ (ст)М. Облици ТО (13)Солфеђо ТО (1)
4.Историја муз. (ст)М. Облици ТО (13)  
5. Историја муз. (ст)Контрапункт ТО (13)   
6. Етномузикол. (ст)Контрапункт ТО (13)   
7. Национална историја м. (ст)18.30-20 ХОР сала   

Предмети и професори у средњој школи

ПРЕДМЕТИIIIIIIIV
српски језикТатјана КовјанићТатјана КовјанићТатјана КовјанићТатјана Ковјанић
енглески језикСветлана ВучићевићСветлана ВучићевићСветлана ВучићевићСветлана Вучићевић
италијански језикСања ОстојићСања ОстојићСања ОстојићСања Остојић
историјаМарко ОпачићМарко ОпачићМарко ОпачићМарко Опачић
математикаБојан Радусиновић
социологијаЗорица Бекузаров Брњеварац
психологијаСнежана Пупић
филозофијаЕмилијан Бека
информатикаЉиљана РадосављевићЉиљана РадосављевићЉиљана РадосављевићЉиљана Радосављевић
физикаЉиљана Радосављевић
АвтЉиљана Радосављевић
физичко васп.Ивица НовинићИвица НовинићИвица НовинићИвица Новинић
муз. инструменти
историја музикеМиљана НебригићМиљана НебригићМиљана НебригићМиљана Небригић
нац. ист.музикеМиљана Небригић
муз. облициБранимир ЂокићИвана Ј.Јаћимовић Миљана Небригић
контрапунктГрацијан Петровић
Ана Ђурић
Јелена Миљевић
Јелена Миљевић
хармонијаБранимир Ђокић

Грацијан Петровић

Грацијан ПетровићГрацијан Петровић

Ана Ђурић

Ана Ђурић
солфеђоМирна Милевски

Јелена Цветић

Тања БарабашЈелена ЦветићТања Барабаш
хор /оркестарЈелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

етномузикологијаМиљана НебригићМиљанаНебригићМиљана Небригић
увод у компонов.Ана Ђурић
дириговањеЈелена МиљевићЈелена Миљевић
свирање хорских партитураБранислав Тркуља, Тања БарабашБранислав Тркуља

Јелена Цветић

Хармонска пратњаГрацијан Петровић   
Клавирски дуоЈелена Ђ.Поповић
грађанско васп.Зорица Бекузаров БрњеварацЗорица Бекузаров БрњеварацЗорица Бекузаров БрњеварацЗорица Бекузаров Брњеварац
 верска наставаЉубица РадојчићЉубица РадојчићЉубица РадојчићЉубица Радојчић