Средња школа 2021-2022.

Испод се налазе информације о распореду часова и ученицима Средње музичке школе

ПРВИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Мирна Милевски

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА
Преподне 2. Математика

( студио)

7.30 ЧОЗ
3. Математика Енглески ( сала)
4. Хармонија А (13) Солфеђо Б (1) Солфеђо ТО (1) 10.15-11.45 Оркестар
5. Хармонија А (13) Солфеђо ТО (1) Италијанскијез. (сала) Солфеђо Б (1)
6. Етномузикологија Б ( сала) Српски (сала) Енглески ј.  (1) Српски (сала) 12-13.30 ХОР
7. Физика (студио) Хармонска пр. (ст)

Информатика Б (17)

Информатика А (17) Српски (сала)
Послеподне 1. Солфеђо А (1)

Хармонија Б (13)

Хармонска пр.ТО(студио)

Физичко ( ЕТШ ) Историја ( сала) Хармонија ТО (13)

Солфеђо А (1)

13.30-15.00 Трзачкиоркестар
2. Солфеђо ТО (1)

Хармонија Б (13)

Физичко ( ЕТШ) Историја (сала) Хармонија ТО (13)
3. Италијански (сала) Грађанско (1)

Версканастава (17)

Етномузикологија А( сала)

ДРУГИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Татјана Ковјанић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА
Преподне 2. Хармонија А (13) 7.30 ЧОЗ

8.20 Српски ј. (сала)

3. Хармонија А (13) Италијански ј. ( сала)
4. Математика (студио) Информатика Б+Ц (17) Муз. Облици Б (3)

Хармонија ТО (13)

Историја муз.  Б+Ц (3) 10.15-11.45 Оркестар
5. Математика (студио) Енглески ј.( сала) Муз. Облици А (3)

Хармонија ТО (13)

Историјамуз.  Б+Ц (3)
6. Хармонија Б (1)

Информатока ТО+ А (17)

Солфеђо Ц (1)

Физичко (ЕТШ)

Солфеђо А (13) Аранжирање ТО (13) Солфеђо Ц (1)

Солфеђо ТО (13)

12-13.30 ХОР
7. Хармонија Б (1)

Музички инструменти ТО + А (сала)

Физичко ( ЕТШ) Етномузикологија ТО+А (сала) Енглески ј. (1) Солфеђо ТО (13)
Послеподне 1. Српски ( сала) Социологија (1)

Муз.облици (3)

Солфеђо Б (1) Етномузикологија Б+Ц (сала) 13.30-15 Трзачки оркестар
2. Италијански ј. (сала) Српски ( сала) Грађанско (1)

Верска настава (17)

Муз.инструменти Б+Ц (сала)
3.  Муз.облици ТО (3) Историја муз. ТО+А ( сала)
4. Историја (сала) Историја муз. ТО+А ( сала)
5. Солфеђо Б (1)  

Солфеђо ТО ( студио)

Хармонија Ц (1)

Историја (сала) Солфеђо А (13)
6. Хармонија Ц (1)
7.

ТРЕЋИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Сања Остојић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА
Преподне 2. Енглески ј. ( сала) Српски ј. ( сала) CPT  ТО  (13)
3. Српски ј. ( сала) CPT ТО (13) Српски ( сала)
4. Хармонија А (13) Муз. Облици А

(сала)

Солфеђо Б (13)

Италијански ј.      (сала ) Солфеђо ТО ( 13) 10.15-11.45 Оркестар
5. Хармонија А ( 13) Муз. Облици Б

(сала)

Солфеђо А ( 13)

Информатика А   (17) Солфеђо Б (13)
6. CPT  А (13) Етномузикологија (сала) Информатика А   (17) Историјамуз.

(сала)

12-13.30 Хор
7. CPT  А (13) Психологија             (студио) Психологија ( 3) Историјамуз.

(сала)

Послеподне 1. Хармонија ТО (3)

Информатика Б (17)

Солфеђо ТО (студио) Физичко (ЕТШ) 13.30-15 Трзачкиодсек
2. Хармонија ТО (3)

Информатика Б 17

Солфеђо ТО             (студио) Енглески ј. ( сала) Физичко ( ЕТШ)
3. Историја (сала) CPT  Б  (13)
4. Италијански ј. (сала) Грађансковас (1)

Версканастава (17)

CPT  Б  (13)

Муз. Облици ТО   (сала)

5. Хармонија Б (3)

Дириговање (13)

Историјамуз.

(сала)

6. Хармонија Б (3)

Дириговање (13)

Солфеђо А (13)
7.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СШ – Разредни старешина: Јелена Цветић

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА
Преподне 2. Историја муз. ТО+Ц

 ( сала)Италијански ј. (сала) 7.30 ЧОЗ

8.20 Солфеђо Б

3. Историја муз. ТО+Ц

( сала)Информатика А (17) Солфеђо А ( 3)
4. Национална историја ТО+Ц (сала)

М.Облици Б ( 3)

Енглески ј.( сала) Аудиовизуелна (17) Информатика А (17) Српски ј. ( сала) 10.15-11.45 Оркестар
5. Етномузикологија ТО+Ц ( сала)

М.Облици Б ( 3)

Информатика Б (17) Информатика ТО ( 17)
Српски ј. ( сала)
6. Хармонија Б (13)

М. Облици ТО ( 3)

Информатика Б (17) Информатика ТО (17) Филозофија ( сала) Физичко в. (ЕТШ) 12-13.30 Хор
7. Хармонија Б (13)

М. Облици ТО ( 3)

Српски ј. ( сала) Грађанско в. (1)

Верска н. (3)

Филозофија ( сала) Физичко в. (ЕТШ)
После подне 1. Италијански ј. (сала) CPT Ц (13) Хармонија ТО (13) Енглески ј. ( сала) Хармонија Ц ( 13) 13.30-15 Трзачкиодсек

13.30-15 CPT  A(13)

2.
CPT Ц (13)

Солфеђо ТО + Б ( 3)

Хармонија ТО (13)

М. Облици  А (3)

Солфеђо Ц ( 3) Хармонија Ц ( 13)
3. Хармонија А (3)

CPT Б ( 13)

Аудиовизуелна т. (17)

CPT ТО (13)

Историја муз. А+Б (сала)

Увод у комп. ТО  (!3)

М. Облици А ( 3)

Солфеђо ТО ( 3 )
4. Хармонија  А

CPT Б (13)

CPT ТО (13)

Историја муз. А+Б (сала)

Увод у комп. ТО Солфеђо ТО ( 3 )
5. Дириговање ( 13)

Етномузикол.( сала)


Солфеђо А  ( 3 )
6.

Дириговање ( 13)

Национална историја А+Б ( сала)

М.Облици ( 3)


Солфеђо Б  ( 3 )
7. М. Облици (3)

Предмети и професори у средњој школи

 

предмети I II III IV
српски језик Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић
енглески језик Светлана Вучићевић Светлана Вучићевић Светлана Вучићевић Светлана Вучићевић
италијански језик Сања Остојић Сања Остојић Сања Остојић Сања Остојић
историја Марко Опачић Марко Опачић Марко Опачић Марко Опачић
математика Бојан Радусиновић Бојан Радусиновић
социологија Зорица Бекузаров Брњеварац
психологија Снежана Пупић
филозофија Емилијан Бека
информатика Љиљана Радосављевић Љиљана Радосављевић Љиљана Радосављевић Љиљана Радосављевић
физика Љиљана Радосављевић
Авт Љиљана Радосављевић
физичко васп. Ивица Новинић Ивица Новинић Ивица Новинић Ивица Новинић
муз. инструменти

 

Миљана Небригић

 

 

 

историја музике Албина Крецу Шубља Албина Крецу Шубља Миљана Небригић
нац. ист.музике Миљана Небригић
муз. облици Ивана Ј. Јовановски Миљана Небригић Ивана Ј.Јовановски
контрапункт Грацијан Петровић Јелена Миљевић
хармонија Ана Ђурић Бранимир Ђокић Грацијан Петровић Грацијан Петровић

 

Ана Ђурић

Грацијан Петровић

солфеђо Мирна Милевски Тања Барабаш Мирна Милевски Тања Барабаш Јелена Цветић
хор /оркестар Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

Јелена Миљевић/ Јелена Миљевић

Александра Јовић

етномузикологија Миљана Небригић Миљана Небригић Миљана Небригић Миљана Небригић
увод у компонов. Ана Ђурић
дириговање Јелена Миљевић Јелена Миљевић
свирање хорских партитура Мирна Милевски Миљана Небригић
Хармонска пратња Јелена Миљевић
Аранжирање Грацијан Петровић
Клавирски дуо Јелена Олћан Јелена Олћан
грађанско васп. Зорица Бекузаров Брњеварац Зорица Бекузаров Брњеварац Зорица Бекузаров Брњеварац Зорица Бекузаров Брњеварац
верска настава Љубица Радојчић Љубица Радојчић Љубица Радојчић Љубица Радојчић