Средња школа

Испод сазнајте више о нашој средњој музичкој школи

У средњој школи ученици су у прилици да се образују на два одсека:

              одсек класичне музике, музичка продукција и дизајн звука и одсек за музичку теорију

              Подручје рада: култура, уметност и јавно информисање

Образовни профили: музички извођач класичне музике, дизајнер звука и музички сарадник- теоретичар.

          
читање с листа135135135133138
хор2276
хармонска пратња270------70
хармонија ТО2703105270266311
хармонија ВИ2703105270266311
филозофија------27070
физичко васп.270270270266276
физика135------35
упоредни клавир**135135135133138
Укупно6536
увод у компонов.------26666
српски језик310531053105396411
социологија--135----35
солфеђо ТО310531053105396411
солфеђо ВИ270270270266276
свирање хорских партитура--135135396166
психологија----270--70
предметиIIIIIIIVукупно
оркестар (2)2276
нац. ист.музике------13333
муз. облици--135135266136
муз. инструменти---------
математика270------70
корепетиција--135135133103
контрапункт----270266136
клавирски дуо*135------35
клавир ТО270270270266276
камерна музика135135270266206
италијански језик270270270266276
историја музике--2703105266241
историја270270135--175
информатика 135270270270245
етномузикологија135--135133103
енглески језик270270270266276
дириговање----270266136
грађанско васп.135135135133138
гл. предмет ВИ: инструмент/соло певање310531053105396411
ВИ /ТОнед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
верска настава135135135133138
АВТ------26666

*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира

У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна

предмети
главни предмет, упоредни клавир Индивидуална настава
читање с листа, корепетиција за клавиристе Група од два ученика
камерна музика Група од три ученика
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт Група од осам ученика
историја музике, национална историја музике, етномузикологија, музички инструменти Група од 15 ученика
оркестар, хор Групе од 60 ученика
предмети
клавир Индивидуална настава
свирање хорских партитура Група од дваученика
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт,

дириговање, увод у компоновање

Група до осам ученика
историја музике, национална историја музике, етномузикологија,

музички инструменти

Група до 15 ученика
хор Групе до 60 ученика