Средња школа

Испод сазнајте више о нашој средњој музичкој школи

У средњој школи ученици су у прилици да се образују на два одсека:

вокално инструменталном и теоретском

Подручје рада:

култура, уметност и јавно информисање

Образовни профили:

музички извођач класичне музике
музички сарадник- теоретичар.

предмети

ВИ /ТО
I

нови план и програм (20/21)
II

стари план и програм
III

стари план и програм
IV

стари план и програм
нед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
српски језик310531053105396
енглески језик270270270266
италијански језик270270270266
историја270270135
математика270
социологија135
психологија270
филозофија270
информатика135270270270
физика135
физичко васп.270270270266
гл. предмет ВИ: инструмент/соло певање310531053105396
солфеђо ВИ270270270266
солфеђо ТО310531053105396
хармонија ВИ2703105270266
хармонија ТО2703105270266
хармонска пратња270
муз. инструменти
историја музике2703105266
нац. ист.музике133
муз. облици135135266
контрапункт270266
читање с листа135135135133
етномузикологија135135133
камерна музика135135270266
клавирски дуо*135
упоредни клавир**135135135133
клавир ТО270270270266
свирање хорских партитура135135396
дириговање270266
увод у компонов.266
корепетиција135135133
грађанско васп.135135135133
верска настава135135135133
АВТ266
хор2
оркестар (2)2

*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира

У средњој музичкој школи настава је индивидуална, групна и разредна

предмети  
главни предмет, упоредни клавир Индивидуална настава
читање с листа, корепетиција за клавиристе Група од два ученика
камерна музика Група од три ученика
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт Група од осам ученика
историја музике, национална историја музике, етномузикологија, музички инструменти Група од 15 ученика
оркестар, хор Групе од 60 ученика
предмети  
клавир Индивидуална настава
свирање хорских партитура Група од дваученика
солфеђо, теорија музике, хармонија, муз.облици, контрапункт,

дириговање, увод у компоновање

Група до осам ученика
историја музике, национална историја музике, етномузикологија,

музички инструменти

Група до 15 ученика
хор Групе до 60 ученика