Такмичење "Макса Попов" 10. април 2021

ДРУГО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

за младе свираче

ТАМБУРЕ И МАНДОЛИНЕ

Панчево, 10. април 2021.

ПРАВИЛНИК

Члан 1.

Друго међународно такмичење  „Макса Попов“ за младе свираче тамбуре и мандолине, организује Музичка школа „Јован Бандур“ из Панчева, 10. априла 2021. године.

Члан 2.

Такмичење је намењено младим музичарима до 19 година старости, из Србије и иностранства. Свирачи не морају да буду ученици музичких школа.

Члан 3.

Такмичари:

– Солисти су подељени у 6 категорија у односу на узраст свирача.

– Оркестри су подељени у 2 категорије

Изводе следећи програм:

категорија солиста

узраст

програм за солисте трајање
I 9 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 4 минута
II 11 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 5 минута
III 13 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 7 минута
IV 15 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 9 минута
V 17 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 12 минута
VI 19 година и млађи најмање две композиције уз клавирску пратњу,од којих је једна традиционална до 15 минута

ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ

категорија ОРКЕСТАРА програм трајање
А 15 година и млађи (старији узраст могу да буду само свирачи на басу, челу и контри) -Једна традиционална композиција -Слободан програм до 10 минута
Б 19 година и млађи -једна традиционална композиција -Слободан програм до 15 минута

4.

Пријаве послате после 22. марта 2021. неће бити прихваћене. Пријаву за такмичење можете преузети на сајту школе www.muzickaskolapancevo.edu.rs

5.

ПРИЈАВА

Пријаву слати искључиво електронским путем на e mail: jbandur.takmicenje@gmail.com

6.

Уз пријаву обавезно приложити:

– скениран извод из матичне књиге  *за оркестре извод за сваког свирача појединачно

– скениран доказ о уплати донације:

I-IV  категоријe– 2500 динара;

V-VI категорије  – 3000 динара;

Оркестар – 4500

сврха уплате: донација за МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3;

жиро рачун: 840-305666-71

7.

У случају отказивања донација се не враћа.

8.

Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.

9.

Такмичење оцењује стручни жири састављен од професора који доводе кандидате на такмичење, свако у својој категорији. Чланство у жирију је добровољно. Председника жирија одређује организатор.

10.

Члан жирија не оцењује свог ученика – кандидата.

11.

Такмичарима се додељују награде за освојених: I награда – 95-100 бодова, II награда – 85-94,99 бодова,  III награда – 75-84,99,  бодова похвала – 60-74,99 бодова

12.

Број награда није ограничен.

13.

Најуспешнијима жири може доделити награду ЛАУРЕАТ за сваку категорију.

14.

Професори се награђују дипломама за педагошке резултате и учешће у раду жирија.

15.

Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.

16.

Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.

17.

Организатор се одриче свих одговорности у случају озледе или било какве несреће учесника, наставника и других лица који се нађу у простору где се такмичење одржава, као и у случају оштећења или крађе њихове имовине.

ПРИЈАВА

Пријаву слати искључиво електронским путем на e mail: jbandur.takmicenje@gmail.com

Уз пријаву обавезно приложити:

– скениран извод из матичне књиге  *за оркестре извод за сваког свирача појединачно

– скениран доказ о уплати донације:

I-IV  категоријe– 2500 динара;

V-VI категорије  – 3000 динара;

Оркестар – 4500

сврха уплате: донација за МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3;

жиро рачун: 840-305666-71

 

У случају отказивања донација се не враћа.