-Tреће међународно такмичење „Макса Попов“ – тамбура, мандолина, тамбурашки оркестри

ТРЕЋЕ МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

за младе свираче

ТАМБУРЕ И МАНДОЛИНЕ И ТАМБУРАШКЕ ОРКЕСТРЕ

Панчево, 20. март 2022.

ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Треће међународно такмичење  „Макса Попов“ за младе свираче тамбуре и мандолине, организује Музичка школа „Јован Бандур“ из Панчева, 20. марта 2022. године.

Члан 2.

Такмичење је намењено младим музичарима до 19 година старости, из Србије и иностранства. Свирачи не морају да буду ученици музичких школа.

Члан 3.

Такмичари – солисти су подељени у 6 категорија у односу на узраст свирача.

Оркестри су подељени у 2 категорије.

Изводе следећи програм:

категорија солиста

узраст

програм за солисте

трајање
I 9 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 4 минута
II 11 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 5 минута
III 13 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 7 минута
IV 15 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 9 минута
V 17 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 12 минута
VI 19 година и млађи

најмање две композиције уз клавирску пратњу,  од којих је једна традиционална

до 15 минута

ПРОГРАМ СЕ ИЗВОДИ НАПАМЕТ

категорија ОРКЕСТАРА

програм

трајање
А 15 година и млађи

(старији узраст могу да буду само свирачи на басу, челу и контри)

-Једна традиционална композиција        -Слободан програм

до 10 минута
Б 19 година и млађи

-Једна традиционална композиција          -Слободан програм

до 15 минута

 

Члан 4.

Пријаве послате после 3. марта 2022. неће бити прихваћене.

Пријаву за такмичење можете преузети овде: ПРИЈАВА

Члан 5.

Пријаву слати искључиво електронским путем, у word формату, а e mail: jbandur.takmicenje@gmail.com

Молимо да не пребацујете у формат pdf!

Члан 6.

Уз пријаву обавезно приложити:

– скениран извод из матичне књиге  *за оркестре извод за сваког свирача појединачно

 – скениран доказ о уплати донације:                                                                                                                                 

I-IV  категоријe– 2500 динара;

V-VI категорије  – 3000 динара;  

Оркестар – 4500

сврха уплате: донација за МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МАКСА ПОПОВ“

прималац: Музичка школа ”Јован Бандур”, Панчево, Војводе Живојина Мишића 3;  

жиро рачун: 840-305666-71

Члан 7.

У случају отказивања донација се не враћа.

Члан 8.

Такмичари из иностранства имају могућност плаћања донације по доласку на такмичење.

Члан 9.

Такмичење оцењује стручни жири састављен од професора који доводе кандидате на такмичење, свако у својој категорији. Чланство у жирију је добровољно. Председника жирија одређује организатор.

Члан 10.

Члан жирија не оцењује свог ученика – кандидата.

Члан 11.

 Такмичарима се додељују награде за освојених:

I награда – 95-100 бодова,

II награда – 85-94,99 бодова,  

III награда – 75-84,99,  бодова

похвала – 60-74,99 бодова

Члан 12.

Број награда није ограничен.

Члан 13.

Најуспешнијима жири може доделити награду ЛАУРЕАТ за сваку категорију.

Члан 14.

Професори се награђују дипломама за педагошке резултате и учешће у раду жирија.

Члан 15.

Учесници такмичења сами сносе трошкове боравка у Панчеву.

Члан 16.

Организатор има право да снима, копира и емитује снимљени материјал.

Члан 17.

Организатор се одриче свих одговорности у случају озледе или било какве несреће учесника, наставника и других лица који се нађу у простору где се такмичење одржава, као и у случају оштећења или крађе њихове имовине.