Вести

Прочитајте најновије вести из МШ "Јован Бандур"

УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ шк.год. 2021/22.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

 1.  Сведочанства последња три разреда основне школе

(уколико је ученик млађи узраст или још увек није добио сведочанство у својој школи, треба да понесе сведочанства последња три разреда која има)

 

2. Шифра ученика

(добија се у основној школи од разредног старешине уколико је ученик осми разред)

 

3. Сва сведочанства из Музичке школе

 

4. Пријава за упис (добија се у Музичкој школи)

 

5. Извод из матичне књиге рођених (може и копија)

 

6. Лекарско уверење:

за музичког извођача (инструмент/соло певање) тражи се – а1 , б1 , д1 и д3

за музичког сарадника (теоретски одсек) тражи се – а1 и б1

Формулар лекарског уверења купује се у књижари а преглед се обавља

код изабраног лекара.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕДАТИ У СЕКРЕТАРИЈАТ ШКОЛЕ

У СРЕДУ 16. ЈУНА 2021.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

П Р Е Л И М И Н А Р Н И   Р Е З У Л Т А Т И

Кандидат за упис у музичку школу

на теоретском одсеку и одсеку за дизајн звука

може да оствари највише  300 бодова на пријемном испиту.

Кандидат је положио пријемни испит уколико оствари:

                     1) 60 (мин) – 100 (макс) бодова из писменог испита из солфеђа,

                 2) 60 (мин) – 100 (макс) бодова из усменог испита из солфеђа,

          3) 60 (мин) – 100 (макс) бодова из теста из теорије музике.

    ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ (ТО ОДСЕК)

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НАЛАЗЕ СЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ

______________________________________________________________________________

 

Кандидат за упис у музичку школу

на ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНОМ одсеку

може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту.

Кандидат је положио пријемни испит уколико оствари:

                      1) 120 (мин) – 200 (макс) бодова за инструмент, односно певање,

                 2) 60 (мин) – 100 (макс) бодова из солфеђа са теоријом музике.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ (ВИ ОДСЕК)

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НАЛАЗЕ СЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ДВОРИШТУ ШКОЛЕ

_____________________________________________________________________________

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22. ШК. ГОДИНУ

-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

Датум      Време                                          Активност
12-15.04. 08.00-24.00 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПРЕКО Е-УПРАВЕ
15-16.04. у школи

 

  09.00-16.00

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НЕПОСРЕДНО У СШ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОДНОШЕЊЕМ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА НИВОА ОМШ
12-16.04. у надлежној ШУ ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СТАРИЈЕ ОД 17 ГОДИНА И ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТАЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
СРЕДА, 28. 04.       10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗ.  ШКОЛЕ– главни предмет
ЧЕТВРТАК,29.04.     10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗ.  ШКОЛЕ– теорија музике
      11.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ– солфеђо
ЧЕТВРТАК,29. 4.             — ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ПЕТАК,07.МАЈ 10.00 – 20.00  

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)

 

 

СУБОТА,08.МАЈ

         10.00 ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)
        10.00 СОЛФЕЂО  (Вокално-инструментални одсек)
        11.00 ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Одсек за музичку теорију и Одсек за             музичку продукцију и обраду звука звука)
НЕДЕЉА,09.МАЈ   10.00-20.00  

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Одсек за музичку теорију и Одсек за музичку продукцију и обраду звука звука)Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека  полажу солфеђо и теорију  по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

 

УТОРАК  11.05.     ДО 08.00 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
УТО-ЧЕТ,11-13.5.  08.00-16.00 ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
СРЕДА 19.05.     ДО 08.00 КОНАЧНИ  РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЧЕТВРТАК,17.06.   08.00-16.00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПЕТАК, 18.06.     ДО 08.00 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ПЕТАК  02.07. 08.00-16.00 УПИС УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ  И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

ДЕТАЉАН РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У МШ „ЈОВАН БАНДУР“:

Вокално инструментални одсек:

   Главни предмет: Петак, 7.5.2021.године:

          трзачки одсек: 10.00

          гудачки одсек: 11.00

                  клавирски одсек: 12.00

            дувачки одсек: 14.30

                       солопевачки одсек: 15.30

   Солфеђо са теоријом музике: Субота, 8.5.2021.године у 10.00

 – Теоретски одсек:

Писмени испит из солфеђа:  Субота, 8.5.2021. у 10.00

Тест из теорије музике:  Субота, 8.5.2021.  у 11.00

Усмени испит из солфеђа: Недеља, 9.5.2021.  у 10.00

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ!
Кандидати су дужни да на пријемни испит дођу 30 минута пре почетка испита са ђачком књижицом или другим документом са фотографијом.

За профиле Музички извођач ученик треба да понесе:
написан (одштампан) програм који полаже на главном предмету

 хемијску оловку 

За профил Mузички сарадник и дизајнер звука
обичну оловку, хемијску оловку и гумицу, за писмени део испита