Vannastavno osoblje

Ispod se upoznajte sa zaposlenima u MŠ "Jovan Bandur"

Rukovodstvo škole

Mihajlo Jović

direktor

Mr Vera Carina

pomoćnik direktora

Sanja Ostojić

pomoćnik direktora

Ana Đurić

pomoćnik direktora

Ernest Brnjevarac

sekretar

Ljubica Binđa

računovođa

Stela Zarija

administrativni radnik

Stručni saradnici

Snežana Pupić

psiholog

Tatjana Nikolić

pedagog

Ružica Nikolić

bibliotekar

Pomoćno osoblje

Ime i prezimePozicija
Katica ČalaSpremačica
Viktorija SpalevićSpremačica
Anastazija AvramovićSpremačica
Danilo BubnjevićDomar